Przydatne informacje
Planowane wakacje

Paszport

Za granicę można wyjechać tylko z ważnym paszportem. Paszport, który straci ważność podczas podróży, będzie uważany za nieważny. Od podróżującego wymagany jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od zakończenia podróży (Turcja, Egipt, Tunezja i inne kraje spoza UE), a w niektórych przypadkach może być wymagany paszport ważny co najmniej 12 miesięcy. Warto sprawdzić tę informację przed wyjazdem i w razie potrzeby przedłużyć ważność dokumentu. Bardziej szczegółowych informacji mogą Państwu dostarczyć służby migracyjne. Należy pamiętać, że dokumenty tożsamości dzieci są ważne krócej (2-5 lat), dlatego rodzice (opiekunowie) przygotowując dziecko do wyjazdu, powinni zwrócić na to uwagę.

Po wejściu Polski do strefy Schengen zniesiono kontrolę paszportów na granicach powietrznych, w związku z czym obywatele Polski nie muszą już przedstawiać paszportu do kontroli przy przekraczaniu granic wewnętrznych państw członkowskich Schengen. Listę krajów, które przystąpiły do ​​strefy Schengen oraz więcej informacji o obowiązującej procedurze można znaleźć na stronie http://www.gov.pl. Należy zaznaczyć, że zniesienie kontroli paszportowej w żaden sposób nie oznacza, że ​​przemieszczanie się w tym terenie jest równoznaczne z przemieszczaniem się w obrębie jednego państwa członkowskiego bez dokumentu podróży lub dokumentu tożsamości. Przedstawiciele organów ścigania krajów Schengen mają prawo do weryfikacji tożsamości na terytorium swojego państwa zgodnie z prawem krajowym, dlatego podróżny musi mieć przy sobie dokument. Ponadto państwa członkowskie zastrzegają sobie prawo do przywrócenia procedur kontroli granicznej na czas określony w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Kontrole graniczne mogą być również przywrócone podczas masowych międzynarodowych imprez sportowych.

Inaczej wygląda procedura przekraczania granicy i kontroli paszportowej dla obywateli państw spoza strefy Schengen (dla nieposiadających polskiego obywatelstwa) i bezpaństwowców. Informacje na temat tej procedury można znaleźć na stronie http://www.gov.pl lub skonsultować się z ambasadą, lub konsulatem danego kraju.

Twoja prywatność

Niniejsza strona internetowa korzysta z ciasteczek (ang. Cookies). Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej