Przydatne informacje
Planowane wakacje

Informacje o locie

  • Odprawa na lotnisku

Prosimy o przybycie na lotnisko co najmniej 2 godziny przed odlotem, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na wszystkie formalności związane z odprawą. W momencie rejestracji bagażu wydawana jest karta pokładowa. Następnie trzeba przejść przez odprawę graniczną, gdzie sprawdzane są dokumenty. W tym miejscu służba bezpieczeństwa może sprawdzić bagaż podręczny.

Linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności, jeśli pasażer spóźni się lub nie dotrze na lotnisko.

Należy pamiętać, że przewoźnik lotniczy ma prawo odmówić przyjęcia pasażera, jeżeli jego stan psychiczny lub fizyczny, (także w przypadku zatrucia alkoholem lub narkotykami), może narazić na niebezpieczeństwo jego samego, innych pasażerów, załogę lub mienie, a także z innych przyczyn określonych w regulaminie przewoźnika. Ostrzegamy, że za naruszenie zasad postępowania w samolocie może zostać nałożona odpowiedzialność administracyjna, a szkoda poniesiona przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek będzie musiała zostać zrekompensowana przez pasażera, który spowodował szkodę.

  • Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego reguluje Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., Konwencja montrealska o ujednoliceniu niektórych zasad międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r., Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków oraz rozporządzenie (WE) nr 1/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład oraz odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

W razie potrzeby przewoźnik może bez uprzedzenia skorzystać z zapasowych lotniskowców lub samolotów, zmienić typ samolotu, zmienić lub pominąć wyznaczone przystanki, lub wykonać dodatkowe międzylądowania. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia bagażu pasażer powinien złożyć pisemne oświadczenie do linii lotniczych. Pismo należy złożyć przewoźnikowi jak najszybciej, ale nie później niż siedem (7) dni po odebraniu bagażu. Jeżeli pasażer chce wnieść roszczenie z tytułu opóźnienia bagażu rejestrowanego, musi powiadomić przewoźnika w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od dostarczenia bagażu. Każde takie zawiadomienie powinno być przekazane na piśmie.

W przypadku dzieci podróżujących samodzielnie, osoby niepełnosprawnej, kobiety w ciąży, osoby chorej lub innej osoby wymagającej szczególnej opieki, turysta jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania o tym swojego biura podróży lub przedstawiciela organizatora. Zachęcamy skontaktować się z naszą agencją lub organizatorem wycieczek, aby uzyskać więcej informacji.

  • Lot samolotem w ciąży

Zgodnie z regulaminem linii lotniczych, kobieta w ciąży musi posiadać zaświadczenie (w języku angielskim) określające czas trwania ciąży oraz pozwolenie na lot. Do 27 tygodnia ciąży nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące podróży. Gdy ciąża trwa 28-35 tygodni (włącznie), należy złożyć zaświadczenie lekarskie, które nie może być wystawione wcześniej niż 7 dni przed datą lotu. Po 34 tygodniu ciąży kobieta lata na własną odpowiedzialność i ani organizator wycieczek, ani przewoźnik lotniczy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zdrowie ciężarnej i dziecka. Kobiety będące w ciąży po ukończeniu 36. tygodnia nie uzyskują pozwolenia od przewoźnika na podróżowanie samolotem. Należy pamiętać, że jeśli czas podróży wynosi 7 nocy, zaświadczenie wydane na pierwotny lot może być ważne na lot powrotny tylko w tym przypadku, jeśli zostało wydane w dniu pierwotnego lotu. W innych przypadkach kobieta w ciąży powinna otrzymać podobne zaświadczenie w kraju, w którym odpoczywa, wystawione nie później niż 7 dni przed lotem powrotnym. Zaświadczenie lekarskie, jeśli nie jest w języku angielskim, musi być przetłumaczone na język angielski (podpisane przez tłumacza) i ważne przez cały czas podróży.

Twoja prywatność

Niniejsza strona internetowa korzysta z ciasteczek (ang. Cookies). Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej